O nás

Příspěvková organizace Městská kulturní zařízení Hranice je kulturním, informačním a vzdělávacím zařízením města Hranic.

Hlavním cílem, k němuž je organizace zřízena, jsou podle její zřizovací listiny „činnosti vykonávané ve prospěch potřeb právnických a fyzických osob hrazené plně nebo částečně z příspěvku zřizovatele ve spolupráci se školami a dalšími kulturními subjekty ve městě a okolí s cílem zvyšovat kulturní úroveň obyvatel města a rozvíjet cestovní ruch v regionu“.

Organizace vznikla 1. 1. 2015 sloučením dosavadních právních subjektů města působících na poli kultury a v současnosti se sestává ze čtyř středisek, kterými jsou: Středisko kultura, Městská knihovna, Muzeum a galerie a Turistické informační centrum.

Ředitelkou organizace je Ing. Naděžda Jandová, která vede tým osmnácti zaměstnanců.