Z muzejních sbírek: Mandl značky IDEAL

publikováno: 12.04.2020, rubrika: aktuální zprávy
Z muzejních sbírek: Mandl značky IDEAL

Hranické muzeum se zabývá také sbírkotvornou činností. V loňském roce získalo několik cenných kousků, které významnou měrou obohacují poznání historie města Hranice. Dnes vám představujeme Mandl značky IDEAL.

Prací stroje značky Ideal vyráběla firma Rak a Hobza. Byla to první a největší továrna na prací stroje v  českých zemích, která vznikla v roce 1904 v Hranicích.

Ruční pračky začal prodávat Joža Rak z Hranic. Všiml si, že trh zaplavují drahé a ledabyle vyrobené německé prací stroje. A tak založil vlastní výrobu pracích strojů pod názvem „Rak a Wollner“. Závod začal fungovat se čtyřmi lidmi a rychle přibíral nové dělníky. Továrna stála v Čaputově ulici, dnes ulice Komenského, v místě, kde sídlí firma Krok.

V roce 1905 společník firmy Karel Wollner odstoupil a  jeho místo zaujal Vladimír Hobza. Továrna tak začala vyrábět pod názvem „Rak a Hobza“. Zakrátko se továrna stala největší svého druhu v českých zemích. V roce 1905 už zaměstnávala osmdesát dělníků a vyrobila 2 500 ždímadel, mandlů, vybavení prádelen a  sušíren, žehlicích, škrobicích a  pracích strojů značky Ideal. Výrobky vyvážela do celého Rakousko-Uherska, Ruska, Rumunska i Egypta. Zařizovala prádelny a sušírny pro hotely i nemocnice. Inzerátům a reklamním pohlednicím dominovala od té doby po nejméně pětadvacet let kresba ženy v kroji, která si čte noviny u haldy prádla a pračky Ideal.

Když v  roce 1907 vystoupil ze společnosti Jožo Rak, továrna pokračovala pod názvem „Hobza a  spol.“ a  v  Praze otevřela vzorkovnu svých výrobků. V roce 1910 firmu opustil i Hobza. Novým majitelem se tak stal dlouholetý účetní firmy Jaroslav Čejka a továrnu „Jar. Čejka“ dříve „Hobza a spol.“ vedl dvanáct let. V  roce 1922 přibral Čejka společníka, továrníka z Březové Hory Františka Melichara. Firma tak opět změnila název na „Melichar a Čejka“. Vyráběla vylepšené a elektřinou poháněné prací stroje a jako první v republice zavedla výrobu velkých hraček. Vznikaly v  ní dřevěné dětské automobily, houpací koně, labutě, kočky, psi, sloni a dřevěné vozíky. Firma hračky vyvážela až do Ameriky. Vlastníci továrny uvažovali v roce 1933 o likvidaci firmy, po roce 1939 ale dále vyráběli v Nádražní ulici 18. Živnost zrušil až majitel František Melichar v roce 1950.

VÝZVA

Máte doma nějaké předměty spjaté s historií města Hranice nebo jeho blízkého okolí? Může se jednat například o odznaky, medaile, nábytek, nejrůznější stroje, technické vybavení, předměty denní potřeby nebo také fotografie, plakáty k nejrůznějším akcím či obrazy. Prostě cokoliv, co má historickou hodnotu, a  může tak přispět k lepšímu poznání vývoje našeho města. Na předměty, které předáte hranickému muzeu, se samozřejmě nebude „prášit“. Můžete je pak vidět na regionálních výstavách, kterých naše muzeum každoročně pořádá několik.

V případě zájmu kontaktujte prosím kurátora muzea na telefonním čísle 775 854 522 nebo na emailu kurator@ muzeum-hranice.cz.