Letní kino

Letní kino s kapacitou 1 255 návštěvníků  disponuje velkým pódiem a hledištěm s lavičkami. V areálu je budka uzpůsobená jako bufet. Prostor je vhodný k promítání filmů, open air koncertům, popř. hudebním festivalům a dalším plenérovým produkcím.

Program akcí pořádaných v Letním kině naleznete zde.

Ceník pronájmu

Pronájem areálu letního kina 800 Kč/hod.
Cena za energie (vodné, stočné, elektrická energie) 200 Kč/ hod.
Úklid po akci, pokud si pořadatel nezajistí sám 1 800 Kč
Pozn. Nejsme plátci DPH

V ceně je zahrnuto: sociální zařízení, dvě pokladny u vstupu, úhrada elektrické energie, úhrada za vodné a stočné, manipulační a provozní poplatek.

V ceně nejsou zahrnuté poplatky spojené s akcí (OSA a jiné).

Úklid areálu a pronajatých objektů po akci si může pořadatel zajistit sám nebo objednat u Městských kulturních zařízení Hranice.

Bezplatný pronájem je výjimečně možný jen se souhlasem Rady města Hranice na základě písemné žádosti nájemce.

Organizace si vyhrazuje právo stanovit kauci.

Organizace si vyhrazuje právo zamítnout žádost o pronájem.

Tento ceník je schválený Usnesením Rady města 1971/2017 ze dne 21. 11. 2017. Ceník je platný od 1. 12. 2017.