MKZ hledá nového ekonoma!

publikováno: 02.05.2024, rubrika: aktuální zprávy, pracovní místa
MKZ hledá nového ekonoma!

Městská kulturní zařízení Hranice vypisují výběrové řízení na pozici:

ekonom

Charakteristika pracovní pozice:

 • zodpovídá a zajišťuje komplexní účetní agendu celé organizace,
 • eviduje a účtuje o movitém i nemovitém majetku včetně odpisů,
 • zpracovává dokladové inventury účtů, roční účetní závěrky (přiznání k DPPO a příloh),
 • zodpovídá za zaúčtování mezd a dokladů souvisejících (cestovní příkazy, pohonné hmoty),
 • zodpovídá za zpracování přiznání k dani silniční,
 • zpracovává statistické výkazy, komunikuje s úřady,
 • spolupracuje při kontrolách agend organizace, interního auditora města a dalších institucí,
 • průběžně sleduje nové předpisy a okamžitě je aplikuje v praxi,
 • spolupracuje s ostatními kolegy z MKZ

 

Nástup: od 01. 07. 2024

Místo výkonu práce: Hranice

Platové zařazení:

 • plný úvazek, platová třída 10, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, s možností přiznání osobního příplatku.

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu

Požadujeme:

 • úplné středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání ekonomického směru
 • minimální délka praxe na obdobné pozici 2 roky
 • vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, spolehlivost, flexibilitu, preciznost, důslednost, samostatnost
 • schopnost práce v kolektivu
 • ochota dále se vzdělávat, občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, internet, účetní program podmínkou

Obsahové náležitosti přihlášky:

 1. pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 2. jméno, příjmení a titul,
 3. datum narození,
 4. státní příslušnost,
 5. adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. nejvyšší dosažené vzdělání,
 8. datum a podpis uchazeče.

Požadované přílohy přihlášky opatřené číslem v tomto pořadí:

 1. prostá kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 2. strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče),
 3. výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) včetně ověřovací doložky.

Termín podání přihlášek do konce května.

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

zaslat poštou na adresu Městská kulturní zařízení Hranice, p. o., Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice, podací razítko nejpozději s datem 31.05.2024 v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení účetní“

nebo

odevzdat osobně na adrese Městská kulturní zařízení Hranice, p. o., Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení účetní“ nejpozději do 31.05.2024 do 12:00 hodin.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace jako správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje uchazečů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení, a to na základě Článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to do ukončení tohoto výběrového řízení.

Po uplynutí této doby budou listiny s osobními údaji neúspěšným uchazečům vráceny.

Hranice 02.05.2024

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto bez uvedení důvodu zrušit.