Koncertní sál

Koncertní sál je vhodný k přednáškám,  komorním koncertům, výchovným koncertům, divadelním představením nebo školením. Má kapacitu 177 osob a je vybaven reflektory a klimatizací.

Program akcí pořádaných v Koncertním sále naleznete zde.

Ceník pronájmu

Pronájem prostor 500 Kč/hod.
Akce pořádané městem Hranice, příspěvkovými organizacemi
města Hranice, Základní uměleckou školou Hranice
0 Kč/hod.
Další služby podle povahy akce
– požární dozor 150 Kč/hod.
– úklid 300 Kč
– úhrada za energie (elektřina, voda) 130 Kč/hod.
Pozn. Nejsme plátci DPH

Šatna se poskytuje bez obsluhy, obsluhu si zajišťuje pořadatel akce. V ceně pronájmu není zahrnuto ozvučení.

Nájemné a úhrada služeb se nestanovuje u akcí pořádaných městem Hranice, příspěvkovými organizacemi města Hranice a Základní uměleckou školu Hranice, která v koncertním sále ponechala k užití své koncertní křídlo.

Bezplatný pronájem je výjimečně možný jen se souhlasem Rady města Hranice na základě písemné žádosti nájemce. V případě bezplatného užití prostor si nájemce zajistí úklid tak, aby sál předal ve stavu, ve kterém ho převzal.

Organizace si vyhrazuje právo stanovit kauci.

Tento ceník je schválený Usnesením Rady města 1971/2017 ze dne 21. 11. 2017. Ceník je platný od 1. 12. 2017.