Hledáme vedoucího střediska kultury!

publikováno: 01.11.2023, rubrika: aktuální zprávy, pracovní místa
Hledáme vedoucího střediska kultury!

Městská kulturní zařízení Hranice vypisují výběrové řízení na pozici:

vedoucí střediska kultury

 

Charakteristika pracovní pozice:

 • zodpovídá za chod střediska kultura,
 • odpovídá a přímo se podílí na dramaturgii a realizaci programů střediska kultura,
 • odpovídá za propagaci programů střediska kultura,
 • připravuje rozpis služeb na akce střediska kultury, účastní se služeb
 • spolupracuje s vedoucími ostatních středisek MKZ.

 

Nástup: 01.01.2024, případně dle dohody

Místo výkonu práce: Hranice

Platové zařazení:

 • dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů platová třída 11 (2.14.01 Dramaturg dle nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování formou stravenkového paušálu

Požadujeme:

 • úplné středoškolské vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání
 • řídící a organizační schopnosti, schopnost jednat s lidmi, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, spolehlivost, flexibilitu
 • schopnost práce v kolektivu
 • ochota dále se vzdělávat, občanská a morální bezúhonnost
 • znalost práce na PC, MS Office, Word, Excel, internet, grafický program výhodou
 • ŘP skupiny B – aktivní řidič

Obsahové náležitosti přihlášky:

 1. pozice, na kterou se uchazeč hlásí,
 2. jméno, příjmení a titul,
 3. datum narození,
 4. státní příslušnost,
 5. adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení,
 6. číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 7. nejvyšší dosažené vzdělání,
 8. datum a podpis uchazeče.

Požadované přílohy přihlášky opatřené číslem v tomto pořadí:

 1. prosta kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 2. strukturovaný životopis (opatřený datem a podpisem uchazeče),
 3. koncepce rozvoje střediska kultura v rozsahu 2 až 4 normostran,
 4. výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) včetně ověřovací doložky,

Termín podání přihlášek: 24.11.2023

Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

poštou na adresu Městská kulturní zařízení Hranice, p. o., Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice, (podací razítko nejpozději s datem 24.11.2023 v zalepené obálce s označením „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení kultura“

nebo

odevzdat osobně na adrese Městská kulturní zařízení Hranice, p. o., Masarykovo nám. 71, 753 01 Hranice v uzavřené obálce s označením „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení kultura“ nejpozději do 24.11.2023 do 12:00 hodin.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Městská kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizace jako správce osobních údajů bude zpracovávat osobní údaje uchazečů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení, a to na základě Článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, a to do ukončení tohoto výběrového řízení.

Po uplynutí této doby budou listiny s osobními údaji neúspěšným uchazečům vráceny.

 

Hranice 31.10.2023

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto bez uvedení důvodu zrušit.