Co možná nevíte o Hranicích

publikováno: 26.06.2019, rubrika: hranický zpravodaj
Co možná nevíte o Hranicích

Za stovky let své existence nashromáždily Hranice spoustu tajemství. Některé zajímavosti jsme pro vás vybrali.

Víte, že…

…v obecném povědomí je rozšířena mylná domněnka, že na městském znaku města Hranic je mnich Jurik? Ve skutečnosti je to svatý Štěpán – patron premonstrátského kláštera Hradisko u Olomouce, jemuž Hranice patřily ve 13. až 15. století.

nejvýznamnější síň v Hranicích je gotický sál v přízemí Staré radnice? Byl zbudován v roce 1528 v pozdně gotickém slohu. Tento sál je zvlášť významný proto, že církevních gotických staveb je na Moravě poměrně dost, kdežto světské jsou opravdu zvláštností.

nejstarší vyobrazení města je dřevoryt Jana Willenbergera z doby před rokem 1593?

…dům čp. 5 na náměstí byl jako první dům ve městě v roce 1683 opatřen dřevěnými okapy a rýnami z modřínového dřeva? Dnes je zde lékárna U Zlatého lva. V roce 1806 bylo na tomto domě zazděno podloubí přes protesty města i židovské obce. Krajský úřad však stížnost města zamítl, a tak bylo zazděno první domovní podloubí na náměstí.

…velký kámen před lékárnou naproti zámku je ve skutečnosti poslední němý svědek útrpného práva v Hranicích – takzvaný pranýřovací kámen? Je to jediný zbylý ze tří pranýřů ve městě.

nejstarší dochovaný náhrobek na židovském hřbitově je z let 1684 až 1685? Je zde pochován manželský pár: Jakob, syn Nathana Fajtla, a jeho žena Chana.

…modlitebna Českobratrské církve evangelické na Šromotově náměstí sloužila v minulosti jako skladiště soli dovážené ve velkém formany z Haliče?

socha sv. Jana Nepomuckého, jenž hledí z vyhlídky do teplického údolí, měla původně krášlit hranické náměstí? Sochař Ferdinand Gross nedodělanou sochu opustil a pro náměstí byla sjednána zakázka jiná. Kolem roku 1770 byla socha definitivně přemístěna na skálu, kde je dodnes.

…v roce 1772 zasadil první brambory hospodář Karel Andrla – otec manželky Gallašovy?

manufaktura na výrobu keramiky fajáns byla v bývalém Světlíkově dvoře – přibližně v místech dnešní restaurace Monika? Založili ji Dietrichsteinové v roce 1783 a kromě manufaktury zde byly i sklady a prodej. Výroba fajánse byla na příkaz knížete zastavena jako prodělečná na samém počátku 19. století – nepřežila konkurenci porcelánu.

první poštovní úřad v Hranicích byl otevřen již 1. května 1785? Pošta byla první nejen v Hranicích, ale i v celém přerovském okrese. Jako druhá pošta v okrese byla zřízena v Lipníku až 1. 1. 1840.

…Hranice byly se svými 5 929 obyvateli (v roce 1850) největším městem ležícím přímo na nově zbudované trati císaře Ferdinanda mezi Břeclaví a Bohumínem? Pro srovnání – Lipník nad Bečvou měl 5 442 obyvatel, Přerov 4 468, Břeclav 3 310, Ostrava 1 752 a Bohumín 1 434 obyvatel.

…dle úředního záznamu došlo 27. 7. 1821 v Hranicích k zemětřesení? Poškozena byla druhá zámecká věž (později zbořená) a došlo ke zřícení části hradeb od Horní brány až k baště u vrchnostenské kontribučenské sýpky v délce 20,5 sáhů. Jiné destrukce kronikář nezapsal.

…29. 3. 1846 přenocovala v Hranicích na své cestě ruská carevna? Alexandra Fjodorovna byla dcera pruského krále Fridricha Viléma III. a manželka cara Mikuláše I.

…prostranství před školou na Školním náměstí bylo v 19. století upraveno jako parčík s kašnou, kolem níž byly v roce 1852 vysázeny akáty? Roku 1896 byla kašna zbourána a v roce 1898 ji nahradila socha císaře Františka Josefa I.

…spoluautorem architektonického řešení Kunzovy vily na Tř. 1. máje je zakladatel české kinematografie Jan Kříženecký?

…v pondělí 10. září 1911 byl nad Hranicemi zřejmě poprvé spatřen aeroplán? Letěl ve výši asi 500 metrů od severovýchodu na jihozápad. Nad Hranicemi vykonal několik kruhů a pak velkou rychlostí letěl dál. Let byl pozorován osm minut.

…v roce 1913 máme v Hranicích doloženy dva osobní automobily? Jeden patřil staviteli Václavu Jonášovi a druhý výrobci lihovin Abrahamu Wolfovi.

…Ladislav Vlodek byl vůbec první český komiksový autor? Jeho první komiks pochází z 20. září 1922, avšak jeho kreslenou tvorbu lze vystopovat až do roku 1919!

…vzácný přírodní úkaz mělo příležitost pozorovati naše občanstvo v úterý 25. ledna 1938? Před 21. hodinou se jasně rozzářila obloha ve směru od Kostelíčka až po Zbrašov. Byla to polární záře, která byla pozorována v celé Evropě. V první chvíli lidé mysleli, že někde hoří, a také hasiči začali troubit na poplach. Nádherné přírodní divadlo bylo sledováno až do 23 hodin.

nejkratší ulice v Hranicích měří pouhých 42 metrů? Je to ulice Tesaříkova – pojmenovaná po městském radním Antonínu Tesaříkovi. Na jeho popud byly ve městě vysázeny aleje ořešáků – ořechy se prodávaly do vojenské akademie na vykrmování krocanů.

Autor: Milan Králik

Prameny: Hranická historická knihovna, Hlasy Pobečví, Přehled