Anketa: Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí

publikováno: 08.01.2021, rubrika: aktuální zprávy
Anketa: Jak se daří, co se líbí, kde to skřípe, co tu chybí
Organizace zaměřující se na rozvoj regionu Hranicko v těchto dnech spouštějí dotazníkové šetření mezi obyvateli regionu, které bude důležitým podkladem pro nastavení rozvojových oblastí a priorit jak jednotlivých obcí, tak celého Hranicka pro období let 2021 až 2027.
Prosíme Vás tímto o 10 až 15 minut Vašeho času a vyplnění zcela anonymního dotazníku na odkazu www.regionhranicko.cz/dotaznik

Kromě této internetové verze existuje též tištěná podoba. Prázdné dotazníky jsou k dispozici na MěÚ Hranice, kde jsou připraveny rovněž i sběrné boxy.

S dotazy se obracejte na manažera MAS Hranicko Mgr. Františka Kopeckého, tel.: 773583020, e-mail: f.kopecky@regionhranicko.cz

Uzávěrka pro sběr dotazníků je 15. února 2021.