Koncertní sál

Koncertní sál je vhodný k přednáškám,  komorním koncertům, výchovným koncertům, divadelním představením nebo školením. Má kapacitu 177 osob a je vybaven reflektory a klimatizací.

Program akcí pořádaných v Koncertním sále naleznete zde.

Ceník pronájmu

Komerční akce: 500 Kč/hod.
Neziskové aktivity: 200 Kč/hod.
Další úhrada služeb dle povahy akce:
– technik, zvukař 130 Kč/hod.
– požární dozor 100 Kč/hod.
– úklid (celý prostor odhadem 3 hod.) – 60 Kč/hod. 180 Kč celkem
– úhrada za elektrickou energii a vodu 120 Kč/hod.

Šatna se poskytuje bez obsluhy, obsluhu si zajišťuje sám pořadatel dané akce.

Uvedený ceník vychází z krátkodobého a jednorázového pronájmu nebytových prostor, které jsou osvětleny a vytápěny. Žadatel se svým podpisem zaváže dodržovat podmínky užívání předmětných prostor. Nájemné uhradí žadatel MKZ nejpozději 5 dnů před konáním schválené akce.

Nájemné a úhrada služeb se nestanovuje u akcí pořádaných městem Hranice vč. Městského úřadu Hranice a příspěvkových organizací města.

Nájemné se nestanovuje taktéž u akcí pořádaných Základní uměleckou školou Hranice, protože v Koncertním sále ponechala k užití MKZ Hranice své koncertní křídlo.