Cena olomouckého kraje v oblasti kultury

publikováno: 24.01.2019, rubrika: aktuální zprávy
Cena olomouckého kraje v oblasti kultury

Olomoucký kraj vyzývá k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2018

Olomoucký kraj uděluje každoročně Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury, které budou za rok 2018 uděleny v následujících kategoriích:

1) Cena za celoživotní přínos v oblasti kultury (dvorana slávy). Cena bude udělena vybrané osobnosti s vazbou na Olomoucký kraj za její celoživotní přínos v oblasti kultury nebo památkové péče.

2) Výjimečný počin roku 2018 v oblasti umění. Oceněna bude mimořádná umělecká aktivita (akce), která byla organizačně zajišťována nebo realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj, a to v následujících oblastech umělecké tvorby:

  1. a) hudby,
  2. b) výtvarného umění,
  3. c) divadla,
  4. d) filmu, rozhlasu a televize,
  5. e) literatury.

3) Výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Oceněna bude mimořádná kulturní aktivita (akce) uskutečňovaná na území kraje v různých oblastech neprofesionálního umění, v oblastech památkové péče, muzejnictví, knižní kultury, uchovávání kulturních tradic atd. a je organizačně zajišťována či realizována fyzickou nebo právnickou osobou s vazbou na Olomoucký kraj.

4) Cena veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury.

Návrhy na ocenění v jednotlivých kategoriích mohou podávat právnické i fyzické osoby v termínu od 24. ledna do 4. února 2019 písemnou formou na adresu:

OLOMOUCKÝ KRAJ, KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE

odbor sportu, kultury a památkové péče

Jeremenkova 40a

779 11 Olomouc.

 

Návrhy lze dodat také elektronickou cestou se zaručeným elektronickým podpisem na adresu:

e-mail posta@olkraj.cz či j.pisova@olkraj.cz nebo datovou schránkou

Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc; ID datové schránky: qiabfmf.

U zasílaných žádostí je rozhodující datum doručení žádosti.  Příjem nominací probíhá od 24. ledna do 4. února 2019.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění fyzické osoby, musí návrh obsahovat údaje potřebné pro identifikaci dané osoby, tj. vedle jména a příjmení také např. telefonický a emailový kontakt, adresu bydliště nebo pracoviště, datum narození a zejména charakteristiku jejího přínosu pro Olomoucký kraj.

V případě, že se jedná o návrh na ocenění výjimečných počinů v jednotlivých kategoriích, musí tento návrh obsahovat název realizované aktivity, údaje o místě a času její realizace, údaje o jejich organizátorech (jedná-li se o fyzické osoby, stejné údaje jako v předcházejícím bodě, jedná-li se o právnické osoby, název právnické osoby, kontaktní údaje a adresu) a zejména charakteristiku přínosu realizované aktivity pro Olomoucký kraj.

O udělení cen, vyjma Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury, rozhodne na základě vyhodnocení obdržených návrhů Zastupitelstvo Olomouckého kraje.

O udělení Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury rozhodne svým internetovým hlasováním veřejnost.

Na základě došlých návrhů na ocenění v této kategorii, rozhodne hodnotící komise o sestavení souboru kandidátů. S tímto souborem bude seznámena veřejnost a ta svým hlasováním rozhodne o udělení ceny. Veřejnost bude hlasovat prostřednictvím internetu, a to uvedením preference na webu ankety a následnou autorizací hlasu prostřednictvím emailové pošty. Z každé emailové schránky je možné hlasovat pouze jednou a pro jedinou osobnost nebo aktivitu.

Výzva k hlasování o udělení „Ceny veřejnosti Olomouckého kraje za výjimečný počin v oblasti kultury“ bude zveřejněna včetně všech potřebných informací na webu Olomouckého kraje.